Intent

Ils cineasts independents rumantschs èn sa mess ensemen per furmar ina gruppa d’interess.
La nova uniun cun il num «Cineasts Rumantschs» ha la finamira da rinforzar il film rumantsch en general ed oravant tut era da promover sia preschientscha en autras regiuns linguisticas.

Cun la nova gruppa «Cineasts Rumantschs, CIR» ha finalmain era la Rumantschia sia lobby per la producziun da films independents. L'avust da l'onn 2007 èn divers reschissurs da film s'inscuntrads ed han decidì da fundar ina uniun. La CIR s’engascha per stgaffir cundiziuns da producziun che permettan da realisar films independents en lingua rumantscha per la televisiun ed era per il kino. Ella represchenta ils auturs en dumondas strategicas e praticas e s’enclegia sco organ da communicaziun envers la SRG. La finamira è dad augmentar la qualitad dal film rumantsch e da'l render pli vesibel era sur ils cunfins culturals e linguistics ora.

Ina finamira da la CIR è la creaziun dad in fond regiunal, cumparabel als models «Fonds Regio», che existan fingià cun grond success en la Svizra franzosa u sco "aide additionelle à la suisse latine" da l'uffizi federal da cultura. La producziun da films rumantschs duess uschia survegnir in ulteriur organ da finanziaziun. Quel permetess da generar novs mezs finanzials e garantiss la producziun da films en lingua rumantscha era independentamain da la SRG.
La CIR porscha cussegliaziun e sustegn a ses commembers en tut las dumondas che reguardan la producziun dad in film. Ella vul esser in organ da lobbying e da communicaziun e vul permetter als auturs rumantschs da profitar da la ritgezza da las differentas experientschas a l’intern da la uniun.